Czy firma wspiera inicjatywy społeczne lub charytatywne, w które pracownicy mogą zaangażować się jako wolontariusze?

Tak, kancelaria Xaltum aktywnie wspiera inicjatywy społeczne i charytatywne. Zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania się jako wolontariusze w różnorodne projekty społeczne. Nasza kancelaria zobowiązuje się do społecznej odpowiedzialności biznesu i angażuje się w działania na rzecz dobra społecznego, co stanowi integralną część naszej misji i wartości. Wspierając inicjatywy charytatywne, chcemy tworzyć pozytywny wpływ na społeczność, w której działamy.